PROART-ING D.O.O.

Proart-ing d.o.o.

usluge

Proart-ing d.o.o.

Ovlaštena smo tvrtka za projektiranje i nadzor pri izgradnji.

Background image
- 01

Arhitektura

Naša tvrtka se bavi planiranjem i projektiranjem zgrada, te sudjelujemo u vođenju i nadzoru izgradnje istih. Naš cilj je ponuditi klijentima funkcionalan i kvalitetan prostor.

- 02

3D vizualizacija

Pomoću 3D vizualizacije možemo pokazati projekt investitoru tako da on lakše stekne pravi dojam veličine i rasporeda prostorija.

- 03

Održivo projektiranje

Održivo projektiranje uzima u obzir probleme vezane za okoliš, teži očuvanju okoliša i ekološke ravnoteže, te nastoji ispuniti uvjete za zdrav i udoban život. U postupku projektiranja razmatra se učinkovito korištenje prirodnih površina, vode , energije i materijala.

- 04

Statički proračuni

Za projektirane konstrukcije se na temelju izračunatih unutarnjih sila određuju dimenzije sastavnih elemenata tako da budu sigurne i ekonomične. Radimo i statističke proračune za zgrade koje se prenamjenjuju ili saniraju, tada je potrebno prvo ispitati postojeće građevine.

- 05

Projektiranje

U suradnji s našim vanjskim suradnicima projektiramo instalacije vodovoda i odvodnje, električne instalacije jake i slabe struje i strojarske instalacije.
Do sada smo se susretali sa projektiranjem male kogeneracije na biomasu 300 kW.
Usko surađujemo sa dobavljačima opreme za bioplinska postrojenja i kogeneracije na drvnu masu, nudimo kompletna projektna rješenja za sve vrste korištenja obnovljivih izvora tj. tzv. zelene energije. Ekonomičnost i ekologija jedni su od principa koje nastojimo implementirati u svim našim projektima.

- 06

Energetsko certificiranje

U Republici Hrvatskoj je obavezno energetsko certificiranje za:
-zgrade javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;
-nestambene zgrade (poslovne, uredske, škole, fakulteti, vrtići, bolnice, sportske građevine, hoteli, restorani, trgovački centri, muzeji, knjižnice… );

-sve novoizgrađene nekretnine
-stambene zgrade, odnosno dio zgrade koji se prodaje;
-od 01.01.2016. godine i sve nekretnine koje se iznajmljuju, daju u leasing ili zakup!

Naša firma je među prvima na tržištu ishodila ovlaštenje izdano od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja republike hrvatske za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.

Scroll to Top

KONTAKT