PROART-ING D.O.O.

PROART-ING D.O.O.

projekti

Javno (Termometal, veterinarska stanica Karaula)

Obrazovanje (Veterinarski fakultet svaučilišta u Zagrebu)

Turizam (Net tv)

Vjerski (crkva u Stupovači)

Poslovne (Franck, Ina Petrokemija, Badel, Dukat, Zdenka)

Gospodarske (Azzri Pazin)

Neke od referenci: u Pazinu smo projektirali kompleks pokaznih farmi za Istarsku županiju te AZRRI agenciju za ruralni razvoj Istre za očuvanje istarskog goveda boškarina. Navedeni projekt je sufinanciran iz EU projekta APRO.

Posebnu čast iskazali su nam profesori Zagrebačkog sveučilišta tj. Veterinarskog fakulteta kada su izabrali našu ponudu i idejno rješenje kao najbolje za izgradnju edukativnog centar i pokazne farmu za potrebe Veterinarskog fakulteta.

Kod povećanja sirovinske baze surađivali smo na poslovima projektiranja farmi za gotovo sve veće mljekare na području Hrvatske, Dukat, Vindija, Zdenka Veliki Zdenci, Natura Agro, KIM Mljekara. Od strane firme Dukat smo izabrani kao njihov službeni projektant za projektiranje farmskih objekata. Mnoštvo naših projekata je kandidirano za europske fondove IPA, Ipard, Sapard i slične.
Scroll to Top

KONTAKT